Graviditet

Basistilbud i svangreomsorgen

  • 3 konsultationer hos praktiserende læge.
  • 2 ultralydsundersøgelser på sygehuset ( i grav. uge 11-14 og 18-20).
  • 4-7 jordemoderkonsultationer.
  • Evt. graviditetsbesøg af sundhedsplejersken. Sundhedspersonalet bør foretage en individuel vurdering, og ved behov, supplere med yderligere tilbud.

1. Konsultation hos den praktiserende læge i grav. uge 8-10: 

  • Svangre- og vandrejournal udfyldes (HUSK CPR-nummer på begge forældre). Vandrejournalen medbringes ved samtlige kontroller under graviditeten.
  • Blodprøvetagning.
  • Risikovurdering og plan for evt. ekstra kontroller under graviditeten, herunder glukosebelastning og behov for henvisning til sygehuset.

2. konsultation hos læge i grav. uge 24.
3. konsultation hos læge i grav. uge 32.

Ved samtlige konsultationer hos lægen i graviditeten, skal der medbringes urinprøve eller laves frisk prøve ved ankomst til klinikken. Prøven placeres på rullebordet uden for laboratoriet og mærkes med navn og fødselsdato.

Kosttilbud i graviditeten

Calciumtilskud:
Det anbefales at drikke 500 ml mælk om dagen i hele graviditeten. Hvis der ikke indtages mælkeprodukter, anbefales et calciumtilskud op 500 mg dagligt i hele graviditeten.

Vitamin D:
Vitamin D tilskud på 10 mikrogram = 400 IU dagligt i hele graviditeten.

Folinsyre-tilskud:
Gravide anbefales tilskud af folinsyre på 400 mikrogram dagligt fra graviditeten planlægges til og med 3. graviditetsmåned.

Jerntilskud:
Jerntilskud 40-50 mg dagl. fra graviditetsuge 10. Jerntilskuddet tages mellem måltiderne, og samtidig indtagelse af C-vitamin, fx i form af juice, øger absorptionen.

Læs mere her: https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/graviditet-og-foedsel/information-til-gravide