Om klinikken

Lægeklinikken Sulsted er en kompagniskabspraksis bestående af lægerne Claus Nissen, Erik Hauberg, Nitnoi Winsløw og Christine Houe. Det betyder, at du som patient er tilmeldt alle fire læger på en gang, og du kan frit henvende dig til den læge, du ønsker.
Ved akut sygdom kan du evt. blive henvist til en af de andre læger.

Telefontid
Lægerne har telefontid hverdage mellem kl. 08.00-09.00.
I dette tidsrum sidder lægerne ved telefonerne for at give vejledning om behandling, give svar på blodprøver m.m., vurdere behovet for sygebesøg samt føre andre kortere samtaler med vores patienter. Onsdag morgen er der kun 1-2 læger ved telefonen. Ikke hastende telefonkonsultationer kan derfor med fordel foretages på de øvrige dage. Medicinbestilling henvises til efter lægernes telefontid, samt via denne hjemmeside.

Sygebesøg
Sygebesøg er forbeholdt patienter, der ikke kan transporteres til lægeklinikken. Lægerne skiftes til at køre på nødvendige sygebesøg på forskellige dage. Du kan frit vælge hvilken læge, du ønsker, du må så blot vente til den dag, hvor den ønskede læge kører på sygebesøg. Ved behov for akut sygebesøg har du ikke mulighed for selv at vælge læge. Opstår der behov for akut sygebesøg i løbet af dagen, vil vores sekretær sørge for kontakt til lægen, som kører sygebesøg den dag.

Sen konsultation
Onsdag holder vi aftenkonsultation mellem kl. 13.30 og kl. 17.20. Denne konsultationsperiode er først og fremmest beregnet til patienter, som vanskeligt kan gå til læge i den normale arbejdstid. Der er kun afsat kort tid til hver konsultation, så derfor vil du ikke kunne bestille tid til større attester, børne- og graviditetsundersøgelser.

Akut sygdom
Bliver du akut syg, er du velkommen til at ringe til os på et hvilket som helst tidspunkt. Du kan benytte vores sædvanlige tlf.: 98 26 12 66.

Lægevagt
På hverdage mellem kl. 16.00 og 08.00, lørdage/søndage samt helligdage kan du i tilfælde af pludselig opstået sygdom kontakte Lægevagten på tlf.: 70 150 300

Uddannelseslæger
I perioder vil du i vores praksis kunne møde 1-2 uddannelseslæger, da vi fungerer som efteruddannelsessted for læger, som planlægger at blive praktiserende læger eller hospitalslæger. Uddannelseslægen arbejder tæt sammen med en ældre kollega fra lægehuset, der står som garant for at det sundhedsfaglige arbejde er korrekt. I forbindelse med uddanelsesforløbet kan konsultationerne blive optaget til senere gennemgang – men kun ved accept fra patienten.

Medicinstuderende 
Vi deltager i undervisningen af medicinstuderende, som er her i klinikken i ca. 1 måned. De vil gerne overvære vores konsultationer og skal også selv have konsultationer. Vi kontrollerer selvfølgelig efterfølgende konsultationen. De studerende skal optage en del af konsultationerne på video. Vi håber, at I vil være behjælpelige med at uddanne de lægestuderende, men det er selvfølgelig frivilligt, om I ønsker, de må deltage.

Et godt samarbejde mellem patient og praksis er naturligvis meget vigtigt. Vi vil gerne ændre ting, når og hvis det kan lade sig gøre. Sig derfor til, hvis du synes, at noget kunne være anderledes.


Med venlig hilsen

Lægeklinikken Sulsted
Claus Nissen
Erik Hauberg
Nitnoi Winsløw
Christine Houe

Doktorstien 5
9381 Sulsted
Tlf. 9826 1266