Prisliste attester

Prisliste div. attester

Kørekortsattest

  • Husk at medbringe pasfoto. Du skal møde 5 min. før og udfylde skema, som du får udleveret hos sekretæren.
    Bemærk nye regler for kørekortsfornyelse – se under punktet “kørekortsattest“!
500 kr
Frihåndsattest 250 kr
Frihåndsattest værgemål 500 kr
Mulighedserklæring 300 kr
Erklæring P-skive 377,50 kr
Lægeattest i forbindelse med afbestilling af rejse 662,50 kr
Levnedsmiddelattest 340 kr
Medicinansøgning 250 kr
Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 200 kr
Arbejdsophørs-/rådighedsattest 611 kr
Adoptionsansøgning 650 kr
Helbredsattest, privat anmodning 937,50 kr
Lægeattest aupair-ophold i udlandet 650 kr
Varighedserklæring 300 kr

Priserne er inkl. moms.

Forsikrings- og pensionsattester

FP 100 1636,25 kr
FP 220 Forsikringsselskabet betaler regningen på 750 kr ekskl. udgifter til selve blodprøveanalysen (regionen sender regning til forsikringsselskabet).
FP 140 803,75
FP 300 1100 kr
FP 350 1400
FP 401 1300
FP 402 1200 kr
FP 410 1000 kr
FP 430-490 1500 kr
FP 500-510 Laves ikke i klinikken
FP 710 800 kr

Priserne er inkl.  moms.

Der findes en række private honorarer for lægeerklæringer og attester. Spørg os om priser, hvis den attest, som du har brug for, ikke er nævnt ovenfor.

Staten pålagde pr. 1. april 2015 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25 %.

Honorar for attesten skal betales i forbindelse med udførelsen, undtaget er dog FP-attester og kommunale attester. Man skal for visse attester selv forestå en evt. refusion hos tredjepart.

Kontakt os venligst for tidsbestilling til attester, da der afsættes tid efter hvilken attest det drejer sig om. Vi beder dig have attesten ved hånden når du bestiller  tiden. Navnet på attesten står øverst på forsiden.

Der kan betales med kontakter i klinikken, eller med kreditkort.